فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

آنتی بیوتیک ها

تعداد و اهمیت آنتی بیوتیک ها به حدی است که طبقه بندی های متعددی را ایجاب می نماید طبقه بندی آنتی بیوتیک برحسب منشا ء تولید ، طبقه بندی آنتی بیوتیک ها بر حسب پایگاه فعالیت
دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
آنتی بیوتیک ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

طبقه بندی آنتی بیوتیک ها

تعداد و اهمیت آنتی بیوتیک ها به حدی است که طبقه بندی های متعددی را ایجاب می نماید طبقه بندی آنتی بیوتیک برحسب منشا ء تولید ، طبقه بندی آنتی بیوتیک ها بر حسب پایگاه فعالیت ، تقسیم بندی بر اساس دامنه فعالیت

طبقه بندی آنتی بیوتیک ها بر حسب ساختمان شیمیایی
1- طبقه بندی آنتی بیوتیک برحسب منشا ء تولید:

بر حسب مبداء ممکن است سنتز آن شیمیک یا میکروارگانیسم باشد. از حدود 2500 آنتی بیوتیک شناخته شده تقریباً 70% توسط میکروارگانیسم ها و از این تعداد 60 % توسط اکتینومیست ها ساخته می شود

2- طبقه بندی آنتی بیوتیک ها بر حسب پایگاه فعالیت :

در برخی از طبقه بندی ها ، آنتی بیوتیک را برحسب پایگاه اثر (جدار ، غشاء ، اسیدهای نوکلئیک ، پروتئین ها و غیره ، تقسیم بندی می کنند.

3- تقسیم بندی بر اساس دامنه فعالیت :

برخی از آنتی بیوتیک ها فقط بر روی گروه خاصی از میکروارگانیسمها موثرند:
الف- برخی فقط بر روی باکتریهای گرم منفی موثر می باشند.
ب- برخی فقط بر روی باکتریهای گرم مثبت موثرند.
ج- برخی از آنتی بیوتیک ها ضد قارچ ، ضد تومور و یا ضد پروتوزوئر هستند.
د- برخی از آنتی بیوتیک ها دامنه فعالیت وسیعی دارند.

4- طبقه بندی آنتی بیوتیک ها بر حسب ساختمان شیمیایی :

این طبقه بندی بیش از همه متداول است و بر پایه ساختمان شیمیایی آنتی بیوتیک ها قرار دارد. بنابراین همانطوریکه ملاحظه می شود داشتن یک طبقه بندی کامل برای آنتی بیوتیک ها مشکل بنظر می رسد ، ولی بطور کلی می توان آنتی بیوتیک ها را به دو دسته تقسیم کرد:
اول :آنتی بیوتیک هایی که از راه سنتز بدست می آیند.
دوم: آنتی بیوتیک های طبیعی که از راه میکروارگانیسم های زنده مانند باکتریها ، قارچ ها بدست می آیند.
اول :آنتی بیوتیک هایی که از راه سنتز بدست می آیند.


آنتی بیوتیک های سنتتیک عبارتند از :
1.سولفامیدها

2 .تیو-سمی کاربازون ها

3.اسید پارا آمینوسالیسیلیک

4 .هیدرازید اسید ایزونیکوتینیک

5 .اسید نالیدیکسیک

6. نیتروفورانها

دوم- آنتی بیوتیک های طبیعی :

این نوع آنتی بیوتیک ها ممکن است از باکتریها ، قارچ ها و اکتینومیست ها بدست آید. به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم .

.Aآنتی بیوتیک هایی که از باکتریها به دست می آیند:

مصرف این آنتی بیوتیک ها امروزه کم است و اولین آنتی بیوتیکی که بدست آمد پیوسیاناز Pyocyanase است و بقیه عبارتند از :
.1 تیروتریسین (Tyrothricine) : اولین مرتبه از باسیلوس برویس B.brevis بدست آمد.
.2 باسیتراسین (Bacitracine) : اولین مرتبه در سال 1945 از باسیلوس سوبتلیس بدست آمد.
.3 پلی ماکزین (Polymyxine) : اولین مرتبه از باسیلوس پلی مایکزا پیدا شد.
.4 سوبتیلین (Subtiline) : از باسیلوس سوبتیلیس جدا شد.
.5کلیستین یا کلی مایسین (Colistine) در سال 1950 از باسیلوس کلی ستینوس (B.Colistinus) بدست آمد.


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 27 تیر 1396 ساعت 21:53 | نویسنده: احمدرضا ملاحسینی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.